Μάθημα Αλληλεγγύης

Καταχωρήθηκε στο Γενικές Ανακοινώσεις

Τ
α Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη ευχαριστούν θερμά τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Κοινωνικού Ιατρείου Θέρμης.

Εκτύπωση