Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 2020 - 2021 Πρόγραμμα «Εβδομάδα Εκπαιδευτικών Μεντόρων για Β` και Γ` Λυκείου»

Καταχωρήθηκε στο Στο Σχολείο

 

Στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της σχολικής χρονιάς 2020-2021 και με αφορμή την «Εβδομάδα Εκπαιδευτικών Μεντόρων» και με τη λίστα μεντόρων του 1ου ΚΕΣΥ, οι μαθητές της Β΄ και της Γ’  Λυκείου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν διαδικτυακά και να συνομιλήσουν με Ακαδημαϊκούς Τμημάτων Σχολών, που τους ενδιαφέρουν ως πιθανή επιστημονική και επαγγελματική επιλογή. 

Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσπάθησαν να βοηθήσουν τους μαθητές μας ενημερώνοντάς τους σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας και  ενασχόλησής τους.

 Ευχαριστούμε Θερμά:

 Την κυρία Γιαννούλη Βασιλική,

Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικήςτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Την κυρία Γρούγιου Βασιλική,

Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωντου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Τον κύριο Δελή Γεώργιο,

Επίκουρο Καθηγητή της Κτηνιατρικής σχολήςΘεσσαλονίκης

 

Τον κύριο Δημητριάδη Σταύρο,

Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικήςτου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τον κύριο Ευαγγέλου Ευάγγελο,

Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος  Φυσικήςτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Την κυρία Καλδούδη Ελένη,

Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικήςτου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

 

Τον κύριου, Κουτίνα Χρήστο,

Επίκουρο Καθηγητή της Κτηνιατρικής σχολήςΘεσσαλονίκης

 

 

Τον κύριο Μεγαγιάννη Βασίλειο,

Καθηγητή στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

 

 

Τον κύριο Μουρούτσο Σπύρο,

Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστώντου  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

 

Τον κύριο Μπατακίδη Παναγιώτη,

Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Μαθηματικώντου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

Τον κύριο Οικονόμου Ανδρέα,

 

Αναπληρωτή Καθηγητή του, Παιδαγωγικού Τμήματος της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

 

Τον κύριο Ουγιάρογλου Στέφανο,

μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτωντου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 

Τον κύριο Ρεφανίδη Ιωάννη,

Καθηγητή του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικήςτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Την κυρία Συριοπούλου - Δελλή  Χριστίνα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 

Τον κύριο Υάκινθο Κύρο,

Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικώντου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση