Παραλαβή διπλωμάτων στα Γαλλικά

Καταχωρήθηκε στο Εξετάσεις Ξένων Γλωσσών

Ενημερώνουμε τους κατόχους των διπλωμάτων DELF-DALF/SORBONNE της εξεταστικής περιόδου Μαίου 2014 ότι τα διπλώματα είναι πλέον διαθέσιμα για παραλαβή από την υπηρεσία εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (τηλ: 2310821231). Η παραλαβή γίνεται:

* από τον ίδιο τον κάτοχο µε την αστυνοµική του ταυτότητα

* από τους γονείς του, µε την αστυνοµική τους ταυτότητα και την ταυτότητα του κατόχου

* από τρίτο πρόσωπο µε γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου.

Εκτύπωση