Η "Ομάδα Πελίτι" των Βασιλικών στο σχολείο μας

Καταχωρήθηκε στο Α' Λυκείου

Τ
ην Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015, επισκέφτηκε το σχολείο μας ο συντονιστής της τοπικής "Ομάδας Πελίτι" των Βασιλικών ( https://www.peliti.gr ). Ο κύριος Δημήτρης Κουφάκης ενημέρωσε τις μαθήτριες και τους μαθητές της Α΄ Λυκείου για τη σημασία της βιοποικιλότητας, καθώς και για τις δράσεις της ομάδας Πελίτι πανελλαδικά, αλλά και τοπικά.

 Επισήμανε τον καταλυτικό ρόλο των δράσεων αυτών στις τοπικές κοινωνίες και τέλος έφτιαξε μαζί με τις μαθήτριες και τους μαθητές ένα φυτώριο. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας της Α΄Λυκείου.

Εκτύπωση